Over Ons

Van der Endt-Louwerse is een familiebedrijf. We zijn trots op het bedrijf dat inmiddels een eeuw bestaat. Het bedrijf ontstond rond 1920, in het Zeeuwse vissersdorp Yerseke. Inmiddels zijn we gespecialiseerd in verschillende toepassingen voor schelpen. We zijn daarmee uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in deze markt. Natuurlijk is er in de loop van de jaren veel veranderd, maar niet alles. Onze passie voor het vak en onze oprechte betrokkenheid bij onze klanten loopt nog steeds als een rode draad door ons bedrijf.

Op het dijktalud, recht tegenover de plaats waar ons bedrijf gevestigd is, begon grootvader Van der Endt met het verzamelen van schelpengrit. Dit schelpengrit droogde hij aan de lucht en werd vervolgens door hem verpakt. Met paard en wagen bracht hij deze natuurlijke calciumbron bij de pluimveehouders in de omgeving.

Aanschaf eigen schip
Halverwege de vorige eeuw werd besloten de werkzaamheden grootser aan te pakken. Daarvoor kochten we onder andere een eigen schip, waarmee de schelpen van de schelpenbanken op de Noordzee konden worden opgezogen. De grotere aanvoer en innovatie zorgden ervoor dat we ons steeds meer konden specialiseren in het vinden van toepassingen voor schelpen.

Diverse eigen merknamen
Ostrea is van oudsher de merknaam waaronder de producten op de markt gebracht worden. In 2005 werd de productie en het merk ØTA (Oyta) overgenomen uit Denemarken. Met zeeschelpen bediende dit bedrijf tot 2004 de Scandinavische markt en de exportmarkt. Het bedrijf was gevestigd aan de oever van het Roskilde Fjord, waar ze hun schelpen wonnen. Toen dit fjord tot beschermd vogelgebied werd verklaard, moest het bedrijf een belangrijk deel van haar activiteiten stoppen. Toen de import van oestergrit uit Noorwegen geen goed alternatief bleek te zijn, besloot de directie het merk ØTA (Oyta) te verkopen aan Van der Endt-Louwerse, Europees de grootste leverancier.

Huidige bedrijfsactiviteiten
Onze huidige bedrijfsactiviteiten zijn onder andere:

  • Winning van grondstoffen met ons eigen schip ‘De Eemshorn’
  • Productie van allerlei soorten grit voor de mengvoederindustrie
  • Productie van diverse, aanvullende voeders en bodembedekkers
  • Verpakking van verschillende private labels
  • Aanvoer en wassen van schelpen voor isolatiemateriaal
  • Verkoop van schelpen voor onder andere drainage, waterzuivering, luchtfilters en als halfverharding voor paden en tuinen.