Zeeschelpengrit

Zeeschelpengrit is een natuurlijke en nuttige calciumbron voor pluimvee. Het calcium wordt volledig, maar geleidelijk in de bloedbaan opgenomen. Hierdoor is sprake van een hogere en meer constante calciumspiegel, òòk tijdens de vorming van de eischaal. Het toedienen van zeeschelpengrit aan het voer van met name oudere leghennen heeft daarom direct resultaat.

Tijdens het productieve leven van de hen is de behoefte aan calcium enorm. De hoeveelheid calcium in de eischaal is zo hoog, dat de hen in korte tijd zeer veel calcium moet kunnen opnemen. Bij oudere leghennen gaat de efficiëntie en snelheid waarmee ze dat doen, achteruit. Dat is de reden waarom oudere leghennen problemen krijgen met de calciumvoorziening, waardoor de kwaliteit van de eischaal achteruitgaat. Zeeschelpengrit is een nuttige calciumbron, die dit probleem helpt voorkomen.

Vleeskuikens
Het gebruik van zeeschelpengrit bij leghennen kent al een jarenlange traditie. Er zijn echter ook goede mogelijkheden voor het gebruik van zeeschelpengrit in de vleeskuikenhouderij. Zeeschelpengrit heeft een positief effect op de bouw van een stevig skelet. Verder zorgt het grove grit voor een betere vermaling van het voer. Hierdoor ontstaan minder voerstoornissen.

Invloed op voederconversie
Zeeschelpengrit heeft een grove structuur. Daardoor kan het dier het selectief, naar behoefte, opnemen. Onderzoek toont aan dat dat dit een positief effect heeft op de voederconversie; grit voorkomt overvoedering.

Natuurlijke oorsprong
Zeeschelpengrit is een natuurproduct uit de zee. Het bevat, naast calcium, nog andere mineralen en metalen. We produceren het zeeschelpengrit volgens strikte voorschriften. De producten zijn gewassen, gedroogd onder hoge temperatuur en daarna afgezeefd.

Producten:

  • Zeeschelpengrit 1             1-2,5 mm
    Is goed geschikt voor kleine vogels, kuikens, kwartels en fazanten. Maar ook heel goed geschikt als grondstof voor diverse vogelgritten voor siervogels.
  • Zeeschelpengrit 3            2-5 mm
    Is goed geschikt voor jonge tot volwassen leghennen. Deze maatvoering loopt ook prima op de meeste geautomatiseerde voersystemen.
  • Zeeschelpengrit 4            4-7 mm
    De wat grotere afzeving, onder andere geschikt voor volwassen leghennen, kalkoenen en struisvogels.

Meer informatie
Graag geven we u meer informatie. Neem hiervoor contact op met Van der Endt-Louwerse, e-mail: info@vde-shells.com  of telefoon +31 (0)113 571582.