Zeeschelpengrit

“Zeeschelpengrit, een natuurlijke en nuttige calciumbron voor pluimvee”

Tijdens het productieve leven van de hen is de behoefte aan calcium, het hoofdbestanddeel van de eischaal enorm. De hoeveelheid calcium die dagelijks in de eischaal wordt afgezet is zodanig hoog dat de hen in korte tijd zeer veel calcium moet kunnen opnemen. Met het ouder worden van de leghen gaat de efficiëntie en snelheid waarmee de reserves van calcium gemobiliseerd moeten worden achteruit. De oudere leghennen krijgen daarom problemen met de calciumvoorziening en daarmee gaat de kwaliteit van de eischaal achteruit. Kippengrit is een nuttige calciumbron die dit probleem kan verhelpen.

Optimale kalkvoorziening

Om de kwaliteit van de eischaal te behouden is een calciumbron van belang welke tegelijk met de vorming van de eischaal beschikbaar komt in het bloed. De hardere en grovere gritdeeltjes van kippengrit blijven langer in de krop en komen pas later in de spiermaag waar de maagzuren de calcium maar langzaam kunnen oplossen. Kippengrit lost tot wel 10 keer langzamer op als bijvoorbeeld kalksteentjes. Het resultaat is dat de calcium geleidelijker maar wel volledig in de bloedbaan opgenomen wordt. Hierdoor is er een hogere en constantere calcium spiegel, dus ook tijdens de behoefte aan calcium bij de vorming van de eischaal. Het toedienen van Kippengrit aan het voer voor met name oudere leghennen daarom direct resultaat.

Vleeskuikens

Het gebruik van schelpengrit bij leghennen kent al een jarenlange traditie. Er zijn echter ook goede mogelijkheden voor het gebruik van grit in de vleeskuikenhouderij. De kippengrit heeft een positief effect bij de bouw van een stevig skelet bij de vleeskuikens. Tevens zorgt het grove grit in de spiermaag van het vleeskuiken voor een betere vermaling van het voer en daardoor voor minder voerstoornissen.

Invloed op voederconversie

Kippengrit heeft een groffere structuur en daardoor kan het dier selectief opnemen, en neemt ze grit op naar calcium behoefte. Uit onderzoek is gebleken dat dat dit een positief effect heeft op de voederconversie, grit voorkomt overvoedering.

  • Kippengrit 1             1-2,5 mm

Is goed geschikt voor kleine vogels. Kuikens, kwartels en fazanten. Maar ook heel goed geschikt als grondstof voor in diverse vogelgritten voor siervogels.

  • Kippengrit 3            2-5 mm

Is goed geschikt voor jonge tot volwassen leghennen. Deze maatvoering loopt ook prima op de meeste geautomatiseerde voersystemen.

  • Kippengrit 4            4-7 mm

De wat grotere afzeving, geschikt voor volwassen leghennen, Kalkoenen.

Natuurlijke oorsprong

Kippengrit is een natuurproduct uit de zee. Hoogproductieve leghennen verdienen voer van kwaliteit. Het bevat naast calcium nog andere extra mineralen / metalen. Kippengrit is net als onze andere producten volgens strikte voorschriften geproduceerd. De producten zijn gewassen, gedroogd onder hoge temperatuur en daarna afgezeefd.

Van der Endt Louwerse is GMP+ en ISO 14001 gecertificeerd.

Kippengrit:

  • Voorkomt problemen met eischaalkwaliteit.
  • Een natuurlijke efficiënte calciumvoorziening, met een hoger rendement.
  • Sterkere botten