Schelpenmarkt

Schelpen worden meer en meer verwerkt als half verharding. In de natuurgebieden, tuinen, wandel en fietspaden en parkeerterreinen is dit natuurproduct graag gezien. Door de hoge zuurgraad van het product zal er relatief weinig onkruid en mosgroei plaats vinden, in vergelijking met andere half verhardingen zoals bijvoorbeeld gralux. Verder is uit onderzoek gebleken dat in verzurende gebieden het aantal uitgebroede vogels afneemt doordat de vogels moeite hebben om kalk te vinden, nodig voor het maken van een goede eierschaal. Schelpen, een natuurproduct voor mens en dier dus.

Schelpdieren leven op de bodem van de zee, ze sterven na ongeveer vijf jaar af. De schelpen openen zich en delen zich in twee helften. De losse schelpen worden meegenomen door de stroming van de zee en vallen voor de kust op banken neer. Iedere dag komen er dus schelpen bij. Onze schelpenzuiger de “Eemshorn” wint de schelpen op de schelpenbanken en lost ze bij ons bedrijf in Yerseke.

We verkopen twee soorten schelpen; de schone schelpen en de kleischelpen. De schone schelpen worden, op ons terrein, met schoon, zoetwater gewassen en gezeefd. Onze schelpen voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. De schone schelpen blijven losser dan kleischelpen, beter water doorlatend. De BSB kleischelpen zijn een mengeling van schone, gewassen schelpen en schone grond. Beide producten vallen dus onder het Besluit Bodemkwaliteit.

Er zijn verschillende toepassingen mogelijk. Voor het aanleggen van paden waar auto’s overheen rijden is het raadzaam eerst een fundering van bijvoorbeeld aangetrild, gebroken puin te maken. Voor een fiets- of tuinpad is dergelijke fundering niet noodzakelijk. Advies is BSB kleischelpen 13 cm aan te brengen om, aangetrild 10 cm over te houden. De schone schelpen worden meestal 10 cm aangebracht, ook deze schelpen kan men aantrillen. Schone schelpen verwerken gemakkelijker omdat het een ruller product is. Ook worden de schone schelpen gebruikt om het repareren van paden na verloop van jaren.