Grit als calciumbron

Schelpengrit als calciumbron
Schelpengrit is een uitstekende calciumbron. Het geheim schuilt in de vertraagde beschikbaarheid van dit calcium. Door de structuur en de grootte van het grit blijven stukken langer in de krop. Deze stukken komen geleidelijk aan in de maag. Daar lossen maagzuren de gritstukjes langzaam op. Hierdoor wordt het calcium vertraagd afgegeven aan de bloedbaan. Ons grit lost 5 tot 10 keer langzamer op dan andere calciumbronnen, zoals kalk of krijt. Dit is positief voor de calciumbehoefte van de kip. Deze eigenschappen zijn natuurlijk ook van toepassing op alle andere vogelsoorten.

Gladde, harde, mooie eieren
De vertraagde en geleidelijke beschikbaarheid van de calcium resulteert in een hoger calciumgehalte in het bloed van de kip, met name tijdens de nacht. Hierdoor legt de kip eieren met eierschalen die gladder, harder en optisch mooier zijn. Ook legt de kip lánger eieren. Bovendien wordt de kans op kneuseieren aanzienlijk verkleind. Ook andere vogelsoorten krijgen hierdoor betere eieren.

Extra mineralen en metalen
Vergeleken met kalksteen en krijt, bevat schelpengrit veel extra mineralen en metalen. Door de grove structuur van schelpengrit, kan de kip selectief opnemen, al naar gelang haar calciumbehoefte. Schelpengrit voorkomt daardoor overvoedering. Dit heeft een gunstig effect op de voederconversie, met name aan het einde van de legperiode. Schelpengrit draagt bovendien bij aan het voorkomen van beenderverweking en de bestrijding daarvan. Verder heeft de grove structuur een gunstig effect op de loopbaarheid van het kippenvoer en op het voorkomen van voer-ontmenging.

Schelpengrit biedt pluimveehouders meer rendement door:

  • de vertraagde opname door het dier en een optimalere benutting van calcium
  • een calciumbron met een hoog gehalte aan calcium
  • 100% natuurproduct: organisch gevormd calciumcarbonaat
  • een betere voederconversie
  • een drogere mest.
  • de bijdrage aan een optimale gezondheid en sterker botten
Oestergritmix

Oestergritmix
Oestergritmix is een goede calciumbron voor legkippen, vleeskippen, kalkoenen, duiven en ander gevogelte. Oestergritmix heeft een grovere structuur dan kalk of kalkgrind. De deeltjes blijven daardoor [..]

Lees verder
Zeeschelpengrit

Zeeschelpengrit
Zeeschelpengrit is een natuurlijke en nuttige calciumbron voor pluimvee. Het calcium wordt volledig, maar geleidelijk in de bloedbaan opgenomen. Hierdoor is sprake van een hogere en meer constante cal [..]

Lees verder