Veevoeders

De oorsprong van ons bedrijf ligt in het leveren van schelpengrit als calciumbron aan de pluimveebedrijven in de regio. Inmiddels mogen we ons als een van de grotere zelfstandige bedrijven in deze branche rekenen tot een belangrijke leverancier van veel gerenommeerde  veevoederproducenten in zowel binnen als buitenland van klein tot groot. Het bijdragen met een natuurlijk product aan de productie van hoogwaardige en kwalitatieve veevoeders is voor ons van grote waarde. Schelpen zijn een 100% natuurlijke grondstof uit de zee, een organisch gevormd calcium carbonaat als bron van calcium, onontbeerlijk voor de productie van eieren.

De schelpengrit van Van der Endt -Louwerse kunnen een belangrijke rol zijn in de samenstelling van een optimaal pluimveevoeder.