Landbouw en bio-landbouw

Schelpen worden van oudsher in de landbouw en bio-landbouw gebruikt als bodemverbeteraar. De kalk, die van nature in de schelpen aanwezig is, wordt geleidelijk door de grond opgenomen. Zeeschelpen kalk is nodig als plantenvoedsel. Alle planten hebben een bepaalde hoeveelheid kalk nodig. Suikerbieten bijvoorbeeld zijn een kalkminnend gewas.

Kalk is een stof die het milieu in de bodem reguleert. Calcium is naast een belangrijke voedingsstof, ook van belang op het verbeteren van de structuur van de bodem, in het bijzonder op zwaardere gronden. Een goede kalktoestand en een goede pH (natuurlijke zuurgraad) bevorderen het rendement van de aan de grond toegevoegde kunstmest en organische mest.

Meer informatie
Graag geven we u meer informatie. Neem hiervoor contact op met Van der Endt-Louwerse, e-mail: info@vde-shells.com  of telefoon +31 (0)113 571582.